Read

Начини на плащане

Банков превод

За да платите вашата поръчка в Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД чрез банков превод, моля, изпратете стойността на поръчката на съответната сметка За плащане в лева BGN:

  • Банка: Eurobank EFG Bulgaria AD
  • Титуляр: Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД
  • IBAN: BG14BPBI88981029061201
  • BIC код (SWIFT): BPBIBGSF
  • Клон: Филиал Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ 33
  • Адрес: Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ 33
  • Валута: BGN
Забележки:

Основание за плащане: Номер фактура или име на проект

Банкови такси: При превод от чужбина или сметка в друга валута изискваме всички банкови такси да бъдат поети от клиента, включително банковата такса за валутен превод. Ще получите информация за размера на тази такса в момента на вашата поръчка.

Онлайн паричен превод чрез PayPal

За да платите Вашата поръчка за нашите услуги чрез паричен превод в системата на PayPal, Вие трябва да имате сметка в PayPal. За повече информация – парични преводи чрез PayPal.

Всички такси са за сметка на клиента, включително таксата за получаване на плащане в Paypal. Към стойността на вашата поръчка трябва да добавите и таксата за получаване, изчислена по формулата:
3,5% + 0,35 EUR

Внимание! Стойността на всички поръчки се изчисляват в лева. При плащане през парична система, която не позволява разплащане в български лева, стойността на поръчката се приравнява към съответната валута по курс купува на банката, в която се намира основната банкова сметка на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД.
Курс купува евро/лева: 1,949
Курс купува $/лева: за актуален курс